Vad är courtage?

För att köpa och sälja aktier behöver du betala en avgift till din bank, som ett mäklararvode för utförd tjänst, denna avgift kallas för courtage. Hur mycket du ska betala beror på storleken på din affär, alltså hur stora transaktionerna är. Courtaget utgörs av två delar – ett rörligt courtage och ett minimicourtage. Courtaget räknas ut automatiskt och dras först vid börsdagens slut. Summan läggs på anskaffningskostnaden/köpesumman när du köper aktier, och den dras av från försäljningssumman när du säljer värdepapper.

Minimicourtaget är den minsta avgift du måste betala för en affär. Storleken på denna avgörs beroende bland annat på vilken depåtyp du har. Normalt sätt ligger denna avgift på 99 kronor i Sverige, men det kan variera. Det rörliga courtaget träder in i form av en procentsats när du köper aktier för en större summa. Även här spelar det roll vilken depå du har valt, men generellt är avgiften högre om du har ett lägre minimicourtage, och lägre när du har ett högt minimicourtage. Procentsatsen kan variera mellan allt ifrån 0,055 % vid ett minimicourtage på 99 kronor, till 0,15 % vid ett minmicourtage som ligger lägre.

Vilken depånivå man väljer är alltså viktigt för att få ett fördelaktigt sparande. Handlar man med miljonbelopp ska man försöka söka sig till ett lågt rörligt courtage, medan man bör hålla sig till ett lågt minimicourtage när man handlar med till exempel fyrsiffriga belopp. Tänk därför igenom vad just du har för mål och hur dina transaktioner i de flesta fall kommer se ut. Med detta i åtanke kan du sedan välja den bank och depå som passar dig och ditt sparande bäst. Annat man bör tänka på när man väljer bank är till exempel användarvänlighet, funktionalitet och kundnytta för att du ska trivas så bra som möjligt. När man handlar med aktier spelar både kvalitet och pris roll.