Vad är ISK?

ISK står för investeringssparkonto och är en relativt ny sparform i Sverige. Den lanserades vid årsskiftet 2011-2012 och kom till för att göra det enklare för dig som sparare att kunna köpa fonder och aktier utan behöva tänka på att deklarera affärerna på egen hand. Genom att göra det möjligt att även byta värdepapper utan att behöva utlösa reavinstskatt var också en av anledningarna för att främja sparandet. ISK är ett alternativ till de annars populära kapitalförsäkringarna, och de liknar varandra mycket i sin utformning.

Ditt investeringssparkonto öppnar du hos din bank och där kan du sedan göra affärer med värdepapper som aktier och fonder utan att behöva deklarera dessa var för sig när du gjort en försäljning. Ett ISK-konto ägs av en person och kan därför inte ägas av till exempel ett företag, men på egen hand kan du ha precis hur många investeringssparkonton du vill. Du kan även kombinera en vanlig depå med ett ISK-konto.

Vad kan man då spara i sitt ISK-konto? Du kan spara kontanter och olika typer av värdepapper så som fonder, aktier, certifikat, warrants, derivat och strukturerade produkter med mera. Dessa ska vara noterade på en handelsplattform eller en börs. Pengarna på kontot kan du ta ut hur du vill och de uttagna beloppen kommer inte att beskattas. Du har också precis som vanligt rätt att delta på bolagsstämmor och liknande när du äger aktieandelar. Banken du har ditt sparande i gör all rapportering gällande skatt till Skatteverket och de kommer förtryckta i din deklaration, så detta är heller inte något du behöver tänka på.

Investeringssparkonton passar de som har ett sparande med en långsiktig strategi. De gör det enkelt att sälja och köpa värdepapper och du behöver alltså inte tänka på att deklarera dessa för sig. Det gör det helt enkelt smidigt för alla att börja med ett framtida sparande.