Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en form av sparande där du placerar dina pengar via ett försäkringsbolag. De fonder och aktier du har i din kapitalförsäkring ägs alltså inte av dig, utan av försäkringsbolaget. Detta är ett bra sparsätt då du slipper reavinstbeskattningen vid försäljning av dina värdepapper. Istället schablonbeskattas värdet av din kapitalförsäkring årsvis. Kapitalförsäkringar används ofta vid pensionssparande eftersom de beskattas enligt lag om avkastningsskatt på pensionsmedel.

De uttag som du gör från en kapitalförsäkring är skattefria. Detta gäller även utdelningarna på svenska värdepapper, på värdepapper från utlandet tas det dock ut en källskatt i enlighet med de regler man kommit överens om med landet i fråga. Försäkringen betalas med försäkringsskatt. Den vinst du gör på dina besparingar kommer du alltså inte behöva skatta på, istället schablonbeskattas de på 27 % av den genomsnittliga räntan. Den beräknas på det föregående året på det totala innehavet som ligger i ditt konto.

Du kan välja på tre olika typer av kapitalförsäkring – fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell förvaltning. Fondförsäkringen är vanligt vid pensionssparande och du sparar dina pengar i fonder. När dessa pengar sedan tas ut betalas vanlig inkomstskatt. Detta görs efter det att spararen har fyllt 55 år för att sedan betalas ut med jämna mellanrum under som minst fem år. Depåförsäkring innebär att du kan handla med fonder och aktier utan att behöva betala skatt på vinster och avkastning. Du behöver heller inte deklarera de affärer som sker i depån. Traditionell försäkring innebär en form av livförsäkring där man av sin försäkringsgivare blivit lovad en bestämd avkastning på ditt sparade belopp. Avkastningen kallas även för garanterad återbäring och för att vara intressant ska den vara åtminstone lika hög som inflationen.

Kapitalförsäkringar är särskilt intressanta vid börsuppgång, och mindre attraktiva vid börsfall. Förlusterna är nämligen inte avdragsgilla och kostnaderna från försäkringsbolaget samt avkastningsskatten kvarstår.